Oferim consultanță și asistență juridică în procese și litigii de drept medical.

  • asistență juridică verbală sau scrisă;
  • elaborarea de contracte, de acorduri / consimțăminte medicale informate, de alte documente specifice activității medicale și/sau relației dintre medic și/sau furnizorul de servicii medicale (spital, clinică) și pacient;
  • efectuarea de tranzacții judiciare sau extrajudiciare;
  • redactarea de acțiuni civile și de alte acte de procedură în cadrul litigiilor;
  • conducerea de proceduri de soluționare amiabilă a diferendelor (negociere, conciliere, mediere);
  • asistență și reprezentare în procedurile de soluționare amiabilă a diferendelor, în fața Colegiului Medicilor și/sau în fața instanței de judecată.
avocat drept medical bucuresti

avocat drept medical bucuresti

drept medical bucuresti

avocat specializat in drept medical

avocat drept medical bucuresti drept medical bucuresti