Oferim consultanță și asistență juridică în procese și litigii de drept administrativ.

  • consultanță în revocarea, suspendarea sau anularea actelor administrative;
  • asistență juridică și reprezentare în fața autorităților publice în procedura prealabilă, precum și în față instanțelor de contencios administrativ;
  • consultanță juridică, asistență și reprezentarea clienților în litigii de contencios administrativ pentru anularea actelor administrative adoptate de autoritățile locale;
  • cereri întemeiate pe Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile publice;
  • cereri întemeiate pe Legea nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ.
avocat drept administativ bucuresti

avocat drept administrativ bucuresti

drept administrativ bucuresti

avocat specializat in drept administrativ

avocat drept administrativ bucuresti drept administrativ bucuresti