Oferim consultanță și asistență juridică în procese și litigii de drept civil.

  • notificări, somații și proceduri de conciliere prealabilă;
  • recuperări creanțe între persoane fizice, procedura somației la plată, procedura executării silite;
  • asistență juridică și reprezentare în procedurile administrative și judiciare privind reconstituirea dreptului de proprietate asupra imobilelor;
  • acțiuni de fond funciar;
  • asistență juridică și reprezentare în procedurile de apărare a dreptului de proprietate și a dezmembrămintelor acestuia (evacuare, revendicare, etc.);
  • consultanță și asistență juridică în negocierea tranzacțiilor imobiliare, asistență juridică privind încheierea, executarea, modificarea și încetarea contractelor de închiriere, concesiune, asociere în participațiune, etc.
avocat drept civil bucuresti

avocat drept civil bucuresti

drept civil bucuresti

avocat specializat in drept civil

avocat drept civil bucuresti drept civil bucuresti